Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігінің жекелеген кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы 11 Баптың 4) тармақшасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаулы ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі «Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнын және  Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі «Республикалық нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемаларының ғылыми-практикалық орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі «Республикалық психикалық денсаулықтың ғылыми-практикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны (ары қарай-кәсіпорын) қылып біріктіру жолымен қайта ұйымдастырылсын .

2. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігін кәсіпорынға қатысты мемлекеттік басқару саласына (аясына) тиісті басшылық ету жөніндегі уәкілетті орган қылып анықтау.

3. Кәсіпорын қызметінің негізгі мәні болып денсаулық сақтау саласындағы қызметті жүзеге асыру болып белгіленсін.

4. Кәсіпорынға-байқау кеңесі кәсіпорын органы енгізілсін.

5. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен:

1)  Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің жекешелендіру және мемлекеттік мүлік Комитетітіне кәсіпорынның жарғысын бекітуге енгізсін;

2) кәсіпорынның әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;

3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі             № 1005 «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 59-60 551-құжат.):

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігі және оның ведомстволары қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:

«1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы Мемлекеттік кәсіпорындар» бөлімінде:

реттік нөмірі 16-шы жол келесі редакцияда жазылсын:

«16. «Республикалық психикалық денсаулықтың ғылыми-практикалық орталығы»;

 «2. Қазыналық кәсіпорын» бөліміндегі:

реттік нөмірі 6-шы жол алынып тасталынсын;

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 13мамырдағы № 511 «Базалық қаржыландыру субъектілері болып табылатын  ұйымдардың тізбесін бекіту туралы» Қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 38, 461-құжат):

базалық қаржыландыру субъектілері болып табылатын  ұйымдардың тізбесінде:

«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігі» бөлімінде:

реттік нөмірі 134-ші жол алынып тасталынсын;

реттік нөмірі 139-шы жол келесі редакцияда жазылсын:

«

139.

«Республикалық психикалық денсаулықтың ғылыми-практикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны

                                                                                                                        ».

7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы    

Премьер-Министр                                                                  К. Масимов

О реорганизации отдельных предприятий Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем слияния в Республиканское государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан(далее – предприятие).

2. Определить Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия.

3.Основным предметом деятельности предприятия определить осуществление деятельности в области здравоохранения.

4. Ввести в предприятие орган предприятия – наблюдательный совет.

5. Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
1)  внести  на  утверждение  в  Комитет  государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устав предприятия;
2) обеспечить  государственную  регистрацию  предприятия в органах юстиции;

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

6. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2014 года № 1005 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 59-60 ст. 551.):

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства     здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и его ведомств:

в разделе «1. Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения»:

строку, порядковый номер 16 изложить в следующей редакции:

«16. Республиканский научно-практический центр психического здоровья.»;

в разделе «2. Казенные предприятия»:

строку, порядковый номер 6, исключить;

2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 мая     2011 года № 511 «Об утверждении перечня организаций, являющихся субъектами базового финансирования» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 38, ст. 461):

в перечне организаций, являющихся субъектами базового финансирования:

в разделе «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан»:

строку, порядковый номер 134, исключить;

строку, порядковый номер 139 изложить в следующей редакции:

 «

139.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»

».

7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его  подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан                                          К. Масимов

ВложениеРазмер
Иконка документа Microsoft Office proekt_pp_o_sozdanii_kaz.doc 48 КБ
Иконка документа Microsoft Office proekt_pp_o_sozdanii.doc 36 КБ
Иконка документа Microsoft Office kaz_poyasnit.zap_.doc 72 КБ
Иконка документа Microsoft Office poyasnit.zapiska.doc 35.5 КБ
Иконка документа Microsoft Office kaz_srav_tab.doc 48 КБ
Иконка документа Microsoft Office sravnitelnaya_tablica.doc 44 КБ
Иконка PDF soglasie_krem_2.pdf 761.66 КБ
Иконка PDF soglasie_krem.pdf 649.69 КБ