Повышение квалификации специалистов (ПК)

Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру қағидаларын, денсаулық сақтау саласындағы қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын, сондай-ақ қосымша және формальды емес білім беру арқылы денсаулық сақтау саласындағы мамандар алған оқудың нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы/ Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование

 Тақырыптар жоспры 2023 жылы/Тематический план по повышению квалификации на 2023 год

“Денсаулық сақтау саласы кадрларының біліктілігін арттыру және сертификаттау курстарынан өткені туралы құжаттар беру” мемлекеттік көрсетілетін қызмет тізбесі / Перечень основных требований к оказанию государственной услуги “Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения”

Біліктілікті арттыру циклдарына жазылуына қажетті құжаттар тізімі / Документы для зачисления на циклы повышения квалификации

Жұмыс кестесі/График работы

ru_RURussian